Audio & video studio

Digitalizace dokumentů

Digitalizace dokumentů do formátu PDF/JPG nebo metodou OCR do formátu MS Word s přepisovatelným textem. Naskenované snímky jsou automaticky a případně i manuálně upraveny, pokud se týká případných nečistot nebo horší čitelnosti, či stínů z vazby knihy nebo barvy zažloutlého papíru.

Skenování do textového formátu automatickou metodou OCR je bezproblémové pouze u kvalitně vytištěných tiskovin, na rovném listu, v současném spisovném jazyce a a jednoduchým členěním. V ostatních případech je třeba, aby text prošel důkladnější korekturou. Někdy je možný dokonce jen ruční přepis. Pro výstup používám formát MS World.

Cena se počítá za normo stranu (NS), což je 1800 znaků vč. mezer. V případě korektury a formátování pak za hodinu práce. Dodat je samozřejmě možné i text bez korektury. Texty v cizích jazycích bez korektury jsou ve stejné ceně, korektura překladatelem nebo překlad textů se účtuje zvláštní sazbou - viz cizojazyčné překlady.

Všechny dokumenty, které chcete digitálně archivovat, vyjmu z vašich desek, obalů či šanonů, odstraním svorky, sponky apod., pokud brání skenování. Po naskenování je dávám opět do původního stavu a původním roztříděním. Aby dokumenty byly uloženy na datovém nosiči v přehledné adresářové struktuře a s popisy titulů, je třeba, aby každý dokument měl svůj jedinečný název nebo označení (např. číslo smlouvy, datum, jméno, typ apod.).